DFL-8602PC/DFL-8602SSS/DFL8601PC/DFL-8601SSS

  • 包角 DFL-8602PC/DFL-8602SSS/DFL8601PC/DFL-8601SSS

產品敘述

DFL-8602PC 彈簧回歸包角上-鏡面

DFL-8602SSS 彈簧回歸包角上-毛絲

DFL-8601PC 彈簧回歸包角下-鏡面

DFL-8601SSS 彈簧回歸包角下-毛絲

適用8-12mm

最高承重60KG 

900mmX2100mm

90°-150°可固定    

材質:白鐵蓋

顏色:鏡面﹑毛絲

適用於:室內門無左右之分,不用地鉸鍊,不用破壞地板